გამარჯობა, სტუმარო ( შესვლა | რეგისტრაცია )


9 გვერდი V   1 2 3 > »   
Reply to this topic Start new topic
 სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
 
Guest_mela777_*
პოსტი Oct 24 2007, 11:00
პოსტი #1

Guests


საქართველოს კანონმდებლობა ,კანონების მიმოხილვა საერთაშორისო სამართალი და ბევრი სხვა რამ სამართლის შესახებ...


http://www.parliament.ge - საქართველოს პარლამენტი
http://laws.codexserver.com - პროგრამა "კოდექსი"
http://www.geocities.com/kanonebi - კანონები
http://www.civilin.org.ge - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://www.civilin.org.ge/parliament/index.php - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://www.civilin.org.ge/ajara.htm - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://kanoni.justice.gov.ge/ - საქართველოს კანონმდებლობა
http://www.vipcodex.ge/
http://www.law.ge

სახელმწიფო ორგანიზაციები

http://www.constcourt.gov.ge/ საკონსტიტუციო სასამართლო
http://www.privatization.ge/spp/geo/ ეკონომიკის სამინისტრო +[საპრივატიზაციო ობიექტების სრული ნუსხა
http://www.adjara.gov.ge/ აჭარის ავტ. რესპუბლიკა
http://www.imereti.ge/ იმერეთი
http://www.mod.gov.ge/ თავდაცვის სამინისტრო
http://www.justice.gov.ge/ (იუსტიციის სამინისტრო)
http://www.naec.ge/ (ერთიანი ეროვნული გამოცდები და შეფასების ცენტრი)
http://nsc.gov.ge/ (უშიშროების საბჭო)
http://www.parliament.ge/ (საქართველოს პარლამენტი)
http://www.mes.gov.ge/ (განათლების სამინისტრო)
http://www.control.ge/ (კონტროლის პალატა)
http://www.police.ge (შსს)
http://www.mof.ge/ (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო)
http://www.youth.ge/ (საქართველოს ახალგაზრდობა)
http://www.napr.gov.ge/ (საჯარო რეესტრი)
http://www.supremecourt.ge/ (უზენაესი სასამართლო)
http://www.president.gov.ge/ (პრეზიდენტი)
http://www.government.gov.ge/ (მთავრობა) (ახალი)
http://www.mfa.gov.ge/ (საგარეო საქმეთა სამინისტრო)
http://www.maf.ge/ (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)
http://www.nbg.gov.ge/ (ეროვნული ბანკი)
http://cec.gov.ge/ (ცესკო)
http://tbilisi.gov.ge/ (თბილისის მერია)
http://www.src.ge/ (სტრატეგიული კვლევის ცენტრი )
http://www.customs.ge/ (საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტი)
http://www.pbo.ge/ (საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი)
http://new.gncc.ge/ (საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია)
http://www.notary.ge/ (ნოტარიუსთა პალატა)
http://www.duma.gov.ru/ (დუმა)
http://www.constitution.ru/ (რასსია შედრაია დუშა)
http://www.coj.gov.ge/ (საქართველოს იუსტიციის საბჭო)
http://msa.gol.ge/ (საქართველოს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი [Old])
http://www.mof.ge (ფინანსთა სამინისტრო)
http://www.court.gov.ge/index/main/ (საქართველოს საერთო სასამართლოები
http://www.gov.ru (რუსეთის სახელმწიფო ორგანოები)

პოლიტიკური ორგანიზაციები

http://www.conservators.ge/ (კონსერვატიული პარტია)
http://www.politicalresources.net/ (მსოფლიოს პოლიტიკური პარტიები)
http://www.labour.caucasus.net/ (საქართველოს ლეიბორისტული (shromis) პარტია)
http://www.republic.org.ge/ (საქართველოს რესპუბლიკური პარტია)

არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები

http://www.gyla.ge/ (ახალგაზრდა იურისტტა ასოციაცია)
http://www.jsi.ge/ (ჯეი-ეს-აი, ქალთა ჯამრთელობის პროგრამა საქართველოში)
http://www.irex.ge/ (აირექს საქართველო)
http://www.alpe.ge (ALPE - მოითხოვე სამართალი)
http://www.liberty.ge (თავისუფლების ინსტიტუტი)
http://georgia.usaid.gov/ (USAID Geo)
http://www.article42.ge/ - კონსტიტუციის 42-ე მუხლი არასამთავრობო ორგანიზაცია
http://www.spe.ge/_geo/welcome.php (სოც პროექტების ბირჟა)
http://www.una.ge/eng/ (გაერო საქართველო)
http://europa.eu.int/documents/index_en.htm (EU)
http://www.hrw.ru/russian/ (ადამიანის უფლებები)
https://secure.ufc.ge/ (გაერთიანებული საფინანსო კორპორაცია)
http://www.undp.org.ge/ (UNDP)
http://www.transparency.ge/ (საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო)
http://www.cpcr.ge (კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი)
http://www.mmg.ge (მეტამაქს-ჯორჯია)
http://www.civilin.org.ge/ (სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში)


საელჩოები

http://www.georgia.mid.ru/ (რუსეთის ფედერაციის საელჩო საქართველოში)
http://www.georgiaemb.org/ (საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში)
http://www.britishembassy.org.ge/ (ბრიტანეთის საელჩო თბილისში)
http://georgia.usembassy.gov/ (ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თბილისი, საქართველო)
http://www.tiflis.diplo.de/ge/home/index.html გერმანიის საელჩოო!


ფონდები

http://osgf.ge/ (ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო)
http://www.gfsis.org/ge/index1024.php (სქ-ოს სტრადეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევების ფონდი)
http://www.mdf.org.ge/ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი)
http://www.gnsf.ge/geo/index.htm (სესფ - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი)

იურიდიული ორგანიზაციები, საადვოკატო დაწესებულებები

http://www.kordzadzelawoffice.ge/index.htm - კორძაძის საადვოკატო ბიურო
http://www.lawyer.ge/ (მოცემულია ინფორმაცია ადვოკატებისა და მათი საქმიანობის შესახებ)ყავლაშვილი და თვალჭრელიძე, საადვოკატო ბიურო
http://www.vbat.ge/ (ვაშაკიძე და ბაზერაშვილი - ადვოკატები თბილისში )
http://www.article42.ge/ - კონსტიტუციის 42-ე მუხლი არასამთავრობო ორგანიზაცია
http://www.glwb.ge/ - საქართველოს იურისტები საზღვრების გარეშე
http://www.bgi.ge - იურიდიული ფირმა "ბი-ჯი-აი"
http://www.mkd-law.com - იურიდიული ფირმა "მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური".
www.gba.ge ადვოკატთა ასოციაცია


იურისტებისათვის და არა მარტო მათთვის


http://www.tcj.ge/ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
ტელ/ფაქსი (+99532) 984269
ელ.ფოსტა tcj@tcj.ge

http://www.lawyers.ge/ იურისტთა მეგზური
http://www.law.msu.su/ (Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова)
http://www.tsu.edu.ge (TSU)
http://yu4hr.ge.iatp.net
http://www.csl.ge/ - კავკასიის სამართლის სკოლა
http://www.prguide.ge/news.php (პიარკამპანიის სწავლება)(ახალი)
http://www.advocacy.ge/index_geo.shtml
http://www.glwb.ge/ - საქართველოს იურისტები საზღვრების გარეშე
http://www.hrw.ru/russian/ (ადამიანის უფლებები)
http://law.edu.ru/ (მხოლოდ იურისტებისათვის მაგარი საიტი)
http://www.liberty.ge - Tavisuflebis instituti
http://www.cpcr.ge - konstituciur uflebaTa dacvis centri
http://gyla.ge/ - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
http://www.humanrights.ge/ -
http://hro.iatp.org.ge/audok.htm -
http://www.traccc.cdn.ge/ -
http://www.ombudsman.ge/ - სახალხო დამცველი


http://www.civilin.org.ge Civil Society Institute
http://www.geplac.org Geplac Publications
http://www.supremecourt.ge Supreme Court of Georgia
http://www.constcourt.gov.ge Constitutional Court of Georgia
http://www.court.gov.ge General Courts of Georgia

http://www.justice.gov.ge Ministry of Justice of Georgia
http://www.mfa.gov.ge Ministry of Foreign Affairs of Georgia
http://www.mes.gov.ge Ministry of Education of Georgia
http://www.moh.ge Ministry of Labor and Health of Georgia
http://www.economy.gov.ge Ministry Economic Developments of Georgia
http://www.nsc.gov.ge National Security Council Of Georgia
http://www.gcci.org.ge The Chamber of Commerce and Industry

http://www.geres.ge Georgian recourses
http://www.parliament.ge The Parliament of Georgia
http://www.adjara.gov.ge Government of Autonomous Republic of Georgia
http://www.nbg.gov.ge The National Bank of Georgia
http://www.privatization.ge The Privatization Process in Georgia
http://www.bmbureau.com Business Recourses of Georgia
http://www.geopdo.org.ge The Ombudsman of Georgia
http://www.napr.gov.ge Public Register of Georgia
http://www.gse.org.ge Georgia Stocks Exchange
http://www.tibflex.com.ge International Currency Exchange
http://www.amcham.ge American Commerce Chamber
http://www.tender.ge The web-site of tender applications
http://www.fgb.ge Federation of Georgian Businessmen
http://www.undp.org.ge United Nations Development Program of Georgia
http://www.politicalresources.net Political Resources of Georgia
http://www.hg.org/corp.html - ამერიკული საძიებო პორტალი სამართლის სფეროში

http://news.findlaw.com/ - კიდევ ერთი ინგლისურ ენოვანი რესურსი

http://www.law.com/ - სამართლებრივი სიაახლეები

http://www.lexisone.com/news/ - სამართლებრივი სიაახლეები მსოფლიო მაშტაბით იურისტებისა და იურიდიული ფირმების რეიტინგი, ერთ-ერთი ყველაზე აკადემიური და სანდო რესურსი.

http://jurist.law.pitt.edu/ - პიცბურგის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ვებგვერდი, სამართლებრივი სიახლეების გვერდი.

http://www.thelawyer.com/ -მასშტაბური რესურსი იურისტებისთვის, სამართლებრივი სიახლეები და სტატიები.

http://www.legalweek.com/Home/Default.aspx - მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სიახლეები მთელი მსოფლიოდან.

http://www.akronlegalnews.com/ -სამართლებრივი სიახლეები, ნორმალური რესურსი.

http://www.lexisnexis.com/mealeys/news.aspx - აკადემიური სამართლებრივი რესურსი.

http://edition.cnn.com/LAW/ - "სიენენის" სამართლებრივი სიახლეების გვერდი
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html პარიზის კონვენცია სამრეწველო საკუთრების დაცვის შესახებ

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nation...ons_on_Abkhazia
გაეროს მიერ მიღებული რეზოლუციები აფხაზეთთან მიმართებაში

http://www.supremecourt.ge/ოფერტსა და აქცეპტზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები
http://www1.umn.edu/humanrts/ საუკეთესო ლინკია ადამიანის უფლებებით დაინტერესებულთათვის

http://gesetze.cisg-library.org/hilfe_gus_ipr.shtml - მინსკის კონვენცია


http://untreaty.un.org/ilc/texts/instrumen...ns/1_1_1969.pdf -ვენის კონვენცია
http://www.justice.gov.ge/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_NUMB_*
პოსტი Oct 24 2007, 11:04
პოსტი #2

Guests


რაამდენია blink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_mela777_*
პოსტი Oct 25 2007, 10:47
პოსტი #3

Guests


იმედია დაგეხმარებათ ეს წებგვერდები ისე ვინმემ თუ რამე ახალი საიტი ნახა ინტერნეტში რომელიც არ დევს აქ შეუძლია დაამატოსsmile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GeorGe-a
პოსტი Nov 22 2007, 12:31
პოსტი #4


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 26
რეგისტრ.: 22-November 07
მდებარეობა: Tbilisi
წევრი №: 442საკონსტიტუციოს გვერდი შეიცვალა http://www.constcourt.ge არის ეხლა! და კიდე არ ვიცი აქ ცერია თუ არა არა მარა აქ ყველა კანონია და არ ვიცი აბა იმედია გამოგადგებათ http://www.laws.codexserver.com/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2kija
პოსტი Dec 20 2007, 2:17
პოსტი #5


How Dare You
*****

ჯგუფი: Members
პოსტები: 2,877
რეგისტრ.: 28-October 07
მდებარეობა: Jungles
წევრი №: 116
კურსი:2


http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/trad_angl.htm

რომის სამართალი ვისაც გევასებათ smile.gif


--------------------
www.psy.ge - ქართველი ფსიხოდელიკებისა და ჰიპების ფორუმი

I'm free! Free from the spell of those diabolical Teletubbies! Thank you. When the world is mine, your death shall be quick and painless.

- women is not an object
- your mother is right son, listen to what it says

ჯობია მოკლა და იცოდე რატო კლავ ვიდრე არ მოკლა და არ იცოდე რატო არ კლავ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Samna
პოსტი May 29 2008, 12:38
პოსტი #6


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 140
რეგისტრ.: 22-January 08
წევრი №: 1,824
კურსი:--


იქმნება საიტი სადაც დაიდება ელექტრონული ლიტერატურა. შეგიძლიათ ნახოთ აქ. თხოვნაა თუ ვინმეს რომელიმე თსუ-ს საგანში გაქვთ ლიტერატურის ელექტრონული ვერსია დადოთ და ის განთავსდება ზემოთ მითითებულ საიტზე. დავეხმაროთ ერთმანეთს ერთი ორი კაპიკის ეკონომიაში 01.gif


--------------------
Хочу жить вечно, пока получается.... :)

Мало есть вредно. В перерывах между едой образуется кариес. :)

გიყვარდეს ცხოვრება ნიშნავს იყო ბრძენი.

Едва ли есть что-либо более нужное для знания,для спокойной жизни и для успеха всякого дела,чем умение человека владеть своими мыслями.

Я лучше всех, но далеко не лучший. :)

Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня.

Есть люди столь скупые, как если бы они собирались жить вечно и столь растачительные, как если бы собирались умиреть завтра.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master Of Puppets
პოსტი Aug 21 2008, 12:48
პოსტი #7


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 87
რეგისტრ.: 12-December 07
მდებარეობა: Tbilisi
წევრი №: 991
კურსი:4


http://www.lexadin.nl/l მსოფლიოს ყველა ქვეყნის კანონმდებლობა, სამართლის სკოლების ვებსაიტები და იურისტების ნაშრომები, ინგლისურ ენაზე, ზოგან გვხვდება გერმანული და რუსულიც

პოსტის უკანასკნელი ჩამსწორებელია Tsotne: Mar 7 2009, 12:46


--------------------
"Laws like spiders's webs catch the small flies and let the large ones fly" Honore de Balsac.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Voodoo
პოსტი Oct 9 2008, 0:55
პოსტი #8


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 587
რეგისტრ.: 29-November 07
მდებარეობა: Hogworts
წევრი №: 625
კურსი:4


მგონი სისხლის პროცესის პროექტი გვესაჭიროება და მპოვნელი თუ ლინკს დამიგდებს ან PDF ფაილს,უმაგრესი იქნება.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_mela777_*
პოსტი Oct 25 2008, 22:27
პოსტი #9

Guests


პროკურატურის საიტზეა smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tsotne
პოსტი Oct 27 2008, 15:38
პოსტი #10


აკადემიკოსი
*******

ჯგუფი: Members
პოსტები: 6,739
რეგისტრ.: 16-January 08
მდებარეობა: Dark Side of the Moon
წევრი №: 1,688
კურსი:--


ზოიძის ევროპული სამართლის რეცეფციის ელექტრონული ვერსია იქნებ ატვირთოთ სადმე თუ გაქვთ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
abce
პოსტი Oct 28 2008, 20:11
პოსტი #11


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 325
რეგისტრ.: 20-August 08
წევრი №: 4,068
კურსი:--


ციტატა(Tsotne @ Oct 27 2008, 15:56) *
ზოიძის ევროპული სამართლის რეცეფციის ელექტრონული ვერსია იქნებ ატვირთოთ სადმე თუ გაქვთ?

მეზობელ თემაში დადეს თუ ესაა: http://www.gtz-law-caucasus.net/eng/publikationen/index.php
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Voodoo
პოსტი Nov 2 2008, 13:26
პოსტი #12


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 587
რეგისტრ.: 29-November 07
მდებარეობა: Hogworts
წევრი №: 625
კურსი:4


ხომ არ იცით სად შეიძლება ვიშოვო გაეროს წესდება ქართულ ენაზე. ან ვინმეს თუ გაქვთ ელ ვერსია sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2kija
პოსტი Nov 7 2008, 9:04
პოსტი #13


How Dare You
*****

ჯგუფი: Members
პოსტები: 2,877
რეგისტრ.: 28-October 07
მდებარეობა: Jungles
წევრი №: 116
კურსი:2


ადმინისტრაცილში (ზოგადში) მრავალავტოროვანი წინი როა, ეგ ნეტში დევსო და (ქ)სე(რო)ქსაობას მირჩევნია ნეტ ვერსია ვგონებ :think:

სადღაც დევსო და ხო არ იცით სად?


--------------------
www.psy.ge - ქართველი ფსიხოდელიკებისა და ჰიპების ფორუმი

I'm free! Free from the spell of those diabolical Teletubbies! Thank you. When the world is mine, your death shall be quick and painless.

- women is not an object
- your mother is right son, listen to what it says

ჯობია მოკლა და იცოდე რატო კლავ ვიდრე არ მოკლა და არ იცოდე რატო არ კლავ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
9 გვერდი V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული წევრი)
0 წევრი:

 მსუბუქი ვერსია ახლა არის: 16th October 2019 - 3:25
Skin by Sherri for IBSkin © 2007-2011 All rights reserved.

Powered By IP.Board © 2011 IPS, Inc.
Language pack Georgian by Power_VANO.
www.wsa.ge Display Pagerank