დახმარება - ძებნა - წევრთა სია - კალენდარი
სრული ვერსია: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თსუ ფორუმი > თსუს ფაკულტეტები > ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
 1. Pinned: კითხვები ადმინისტრაციასთან (2166 გამოხმაურება)
 2. Pinned: საOFFეთი (2075 გამოხმაურება)
 3. Pinned: ელექტრონული წიგნები ეკონომიკაზე (948 გამოხმაურება)
 4. Pinned: ფოტო გალერეა (131 გამოხმაურება)
 5. Pinned: წესები (0 გამოხმაურება)
 6. 15b237fbaf0ff9591d27dc5e7b447543 (0 გამოხმაურება)
 7. ეკონომიკა თუ ბიზნესის ადმინისტრირება? (467 გამოხმაურება)
 8. საგნის ჩარჩენა და გარიცხვა (მაღლივი თსუ ჯავახიშვილი) (0 გამოხმაურება)
 9. საგნის ჩარჩენა და გარიცხვა (მაღლივი თსუ ჯავახიშვილი) (0 გამოხმაურება)
 10. საგნის ჩარჩენა და გარიცხვა (მაღლივი თსუ ჯავახიშვილი) (0 გამოხმაურება)
 11. მაინორი (0 გამოხმაურება)
 12. მაინორი (0 გამოხმაურება)
 13. ევროკავშირის ბიზნეს გარემო (1 გამოხმაურება)
 14. ონლაინ სესხი, ახალი ინტერნეტ სესხი 700 ლარამდე (1 გამოხმაურება)
 15. ევროკავშირის ბიზნეს გარემო (0 გამოხმაურება)
 16. ევროკავშირის ბიზნეს გარემო (0 გამოხმაურება)
 17. ონლაინ სესხი, ახალი ინტერნეტ სესხი 700 ლარამდე (0 გამოხმაურება)
 18. ონლაინ სესხი, ახალი ინტერნეტ სესხი 700 ლარამდე (0 გამოხმაურება)
 19. შუალედური გამოცდები (11 გამოხმაურება)
 20. ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები (1 გამოხმაურება)
 21. პირველი კურსი (27 გამოხმაურება)
 22. ეკონომიკური პოლიტიკა (256 გამოხმაურება)
 23. მაკროეკონომიკა (412 გამოხმაურება)
 24. შრომის ეკონომიკა (68 გამოხმაურება)
 25. მათემატიკა ეკონომისტებისათვის (190 გამოხმაურება)
 26. კორპორაციათა ფინანსები (72 გამოხმაურება)
 27. მაგისტრატურა (525 გამოხმაურება)
 28. წიგნების, კონსპექტებისა და xerox-ების გაჩუქება (506 გამოხმაურება)
 29. იყიდება წიგნები (194 გამოხმაურება)
 30. რეფერატები ეკონომისტებისთვის (127 გამოხმაურება)
 31. ფინანსური აღრიცხვა (393 გამოხმაურება)
 32. შეფასების ახალი სისტემა (16 გამოხმაურება)
 33. ანანიაშვილი იურა (51 გამოხმაურება)
 34. საერთაშორისო ეკონომიკა (237 გამოხმაურება)
 35. მოდული - მაკროეკონომიკა (41 გამოხმაურება)
 36. ეკონომიკური აზრის ისტორია (393 გამოხმაურება)
 37. ს ი ლ ა ბ უ ს ე ბ ი (110 გამოხმაურება)
 38. მოდული - საერთაშორისო ბიზნესი (39 გამოხმაურება)
 39. ყველაზე საშინელი საგანი რაც აქამდე გისწავლიათ (438 გამოხმაურება)
 40. ლექტორების არჩევაში დავეხმაროთ ერთმანეთს (1575 გამოხმაურება)
 41. საჯარო ფინანსები (178 გამოხმაურება)
 42. მოდული (147 გამოხმაურება)
 43. მიკროეკონომიკა (276 გამოხმაურება)
 44. საყვარელი ლექტორი (959 გამოხმაურება)
 45. ლექტორების ნომრები (49 გამოხმაურება)
 46. საკურსო (119 გამოხმაურება)
 47. მარკეტინგის საფუძვლები (685 გამოხმაურება)
 48. სამუშაო სტაჟი (94 გამოხმაურება)
 49. ეკონომეტრიკა (337 გამოხმაურება)
 50. ალბათობა (784 გამოხმაურება)
 51. სტატისტიკა (684 გამოხმაურება)
 52. სტრატეგიული მენეჯმენტი (121 გამოხმაურება)
 53. მმართველობითი აღრიცხვა (130 გამოხმაურება)
 54. დამატებითი გამოცდები (154 გამოხმაურება)
 55. შენგელია თემური (29 გამოხმაურება)
 56. მენეჯმენტის საფუძვლები (348 გამოხმაურება)
 57. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია (119 გამოხმაურება)
 58. მოდული - მარკეტინგი (218 გამოხმაურება)
 59. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში (71 გამოხმაურება)
 60. ბიზნეს ქეისები (1 გამოხმაურება)
 61. ახალი, არჩეული დეკანი? (11 გამოხმაურება)
 62. ეკონომიკის პრინციპები (7 გამოხმაურება)
 63. ბიზნეს ინგლისური (43 გამოხმაურება)
 64. ბიზნეს გეგმა (98 გამოხმაურება)
 65. მოდული-ფინანსები და საბანკო საქმე (86 გამოხმაურება)
 66. დასაქმების სტენდი (3 გამოხმაურება)
 67. მაღლივის ბიბლიოთეკა (9 გამოხმაურება)
 68. დამატებიტი სემესტრი (36 გამოხმაურება)
 69. მურმან ტურავა (59 გამოხმაურება)
 70. თამაზ ზერეკიძე (1448 გამოხმაურება)
 71. ცაგარეიშვილი (107 გამოხმაურება)
 72. "შერჩენილი" საგნები" (48 გამოხმაურება)
 73. Marketing in English... (8 გამოხმაურება)
 74. ჩემი ჯგუფი (820 გამოხმაურება)
 75. საკონფერენციო თემები (49 გამოხმაურება)
 76. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი (66 გამოხმაურება)
 77. ფარცვანია... (90 გამოხმაურება)
 78. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (235 გამოხმაურება)
 79. ქსელური მარკეტინგი (56 გამოხმაურება)
 80. ლიდერთა სკოლა (69 გამოხმაურება)
 81. ბიზნეს თამაშები (29 გამოხმაურება)
ეს არის ფორუმის "მსუბუქი" (lo-fi) ვერსია. თუ გსურთ იხილოთ სრულად, სურათებით, გაფორმებით და მეტი ინფორმაციით, დააწკაპუნეთ აქ.