დახმარება - ძებნა - წევრთა სია - კალენდარი
სრული ვერსია: იურიდიული ფაკულტეტი
თსუ ფორუმი > თსუს ფაკულტეტები > იურიდიული ფაკულტეტი
 1. Pinned: სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (105 გამოხმაურება)
 2. Pinned: სასაუბრო #10 (649 გამოხმაურება)
 3. Pinned: პრობლემური საკითხები (1296 გამოხმაურება)
 4. Pinned: ფორუმელი იურისტების (45 გამოხმაურება)
 5. Pinned: კითხვა/პასუხი ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან (1 გამოხმაურება)
 6. Xanax Stay In System (0 გამოხმაურება)
 7. None (0 გამოხმაურება)
 8. სტაჟირება (0 გამოხმაურება)
 9. შიდამობილობა (3 გამოხმაურება)
 10. შიდა მობილობა (0 გამოხმაურება)
 11. 3 ჯერ თუ შეგეტენა საგანი რა ხდება? (50 გამოხმაურება)
 12. მაგისტრატურა (76 გამოხმაურება)
 13. რეფერატები (45 გამოხმაურება)
 14. კაზუსები (125 გამოხმაურება)
 15. საგნების არჩევა (738 გამოხმაურება)
 16. პირველკურსელებს დაეხმარეთ :D (454 გამოხმაურება)
 17. დამატებითი სემესტრი (0 გამოხმაურება)
 18. შიდა მობილობა (7 გამოხმაურება)
 19. მე3-ჯერ საგნების გავლის კანდიდატები )) (2 გამოხმაურება)
 20. იურიდიული კონსულტაცია (224 გამოხმაურება)
 21. იურიდიული ლექსიკონი (37 გამოხმაურება)
 22. დავით თორაძე (24 გამოხმაურება)
 23. გამოცდები (51 გამოხმაურება)
 24. სამერ ჯობს (16 გამოხმაურება)
 25. ჩვენი ლექტორები (351 გამოხმაურება)
 26. შემდეგი სასემინარო დავალებები (3 გამოხმაურება)
 27. სამოქალაქო სამართლის პროცესი (1 გამოხმაურება)
 28. მობილობა (9 გამოხმაურება)
 29. სასამართლო უნარ–ჩვევების ახალი წიგნი (0 გამოხმაურება)
 30. დიპლომები (6 გამოხმაურება)
 31. ს.ს.კ.-ის 273-ე მუხლი უნდა გაუქმდეს??? (23 გამოხმაურება)
 32. საგნების შეტენვა. (6 გამოხმაურება)
 33. აკადემიური შვებულება (2 გამოხმაურება)
 34. გაკოტრების სამართალი (0 გამოხმაურება)
 35. სადიპლომო ნამუშევარი (25 გამოხმაურება)
 36. სილაბუსები (15 გამოხმაურება)
 37. ვის რა გინდათ იყოთ? (261 გამოხმაურება)
 38. ყველაზე ადვილი იურიდიული საგანი (112 გამოხმაურება)
 39. რომელი საგანი მოგწონთ/არ მოგწონთ? (236 გამოხმაურება)
 40. ქსეროქსები (113 გამოხმაურება)
 41. იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა და რესურსცენტრი (291 გამოხმაურება)
 42. რატომ გავხდი იურისტი???! (98 გამოხმაურება)
 43. სადაური იურისტები ვართ? (93 გამოხმაურება)
 44. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი (70 გამოხმაურება)
 45. აბიტურიენტთათვის (1 გამოხმაურება)
 46. სტუდენტური საკონსტიტუციო კომისია (27 გამოხმაურება)
 47. რომ არა იურისტი მე გამოვიდოდი... (345 გამოხმაურება)
 48. იმიტირებული სასამართლო პროცესი (0 გამოხმაურება)
 49. საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი (12 გამოხმაურება)
 50. შეფასების სიტემა იცვლება? (71 გამოხმაურება)
 51. სამეცნიერო მუშაობა იურიდიულ ფაკულტეტზე (10 გამოხმაურება)
 52. სტიპენდიები, კონფერენციები... (403 გამოხმაურება)
 53. კანონმდებლებიც ხუმრობენ (109 გამოხმაურება)
 54. რა შეიცვალა რეფორმის შემდეგ იურიდიულ ფაკულტეტზე (26 გამოხმაურება)
 55. ტრეფიკინგი-ტრანსნაციონალური დანაშაული (27 გამოხმაურება)
 56. სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი (26 გამოხმაურება)
 57. სტუდენტური კვაზი სასამართლო (135 გამოხმაურება)
 58. იურიდიული ენციკლოპედია (15 გამოხმაურება)
 59. საკონსტიტუციო ცვლილებები (5 გამოხმაურება)
 60. დოქტორანტურა (19 გამოხმაურება)
 61. TSU LEGAL (2 გამოხმაურება)
 62. იურისპრუდენციასთან დაკავშირებული ხელოვნება (18 გამოხმაურება)
 63. უცხო ენაზე საგანის ჩაბარება (37 გამოხმაურება)
 64. მოგწონთ თუ არა იურისპრუდენცია? (140 გამოხმაურება)
ეს არის ფორუმის "მსუბუქი" (lo-fi) ვერსია. თუ გსურთ იხილოთ სრულად, სურათებით, გაფორმებით და მეტი ინფორმაციით, დააწკაპუნეთ აქ.