დახმარება - ძებნა - წევრთა სია - კალენდარი
სრული ვერსია: სიტყუაჲ
თსუ ფორუმი > ზოგადი > საქართველო
mandara
38. ხოლო იესუ კუალად, ვითარცა განრისხებული თავსა შორის თჳსსა, მოვიდა საფლავსა მას. ხოლო იყო ქუაბი, და ლოდი ზედა ედვა მას. 39. ჰრქუა მათ იესუ: აღიღეთ ლოდი ეგე." (სახარებაჲ იოვანეს თავი 11)

"აღიღეთ ლოდი ეგე" მაცხოვარი ხალხს ავალებს ამას...

აქედან დაიწყო ჩემი ძიება სიტყვაში.
მოგეხსენებათ სიტყვის შინაარსი და მისი წარმომავლობა უდიდეს საიდუმლოს წარმოადგენს და მრავალი ერები ცდილობდნენ და ცდილობენ მისი შინაარსის გაგებას. სემანტიკა სიტყვის შინაარსის სწავლას გულისხმობს, ხოლო შემდგომი საფეხურები ეტიმოლოგია და სხვა, მის წარმომავლობას ფაქტებზე დაყრდნობით. ეს ლინგვისტიკის საკითხია.
ამ თემაში ვისაუბროთ ქართული სიტყვის სემანტიკაზე, შინა არსზე. არა მის გარე არსზე, არამედ მნიშვნელობაზე და რა ხდება დღეს ამასთან დაკავშირებით.

ყველასათვის ცნობილია მე-10 საუკუნით დათარიღებული ხელნაწერი რომლის გადამწერიც გახლავთ იოანე ზოსიმე. შემაჯამებლად მინდა ვთქვა რომ ამ წერილს ქართველობამ, ფილოლოგების, საერო თუ სასულიერო პირების სახით მივანიჭეთ მესიანიტური მნიშვნელობა. რომელიც ქართველი ერის მისიას მიუთითებს. ამ წერილთან დაკავშირებით გამოითქვა მრავალი აზრი, მოსაზრება და კრიტიკა. მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას წერილიც. მაგრამ ამ თემის ღრმად გაცნობის შემდეგ დამრჩა ისეთი შეგრძნება, რომ ეს (როგორც მას მიიჩნევენ ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოები) წერილი უფრო ღრმა შინაარსის მატარებელია ვიდრე ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოები და მესიანიტური იდეოოლოგიის თხზულება. თუ ჩვენ გვინდა სულიერად წინ სვლა ამისათვის საჭიროა სულში ჩახედვა. ჩვენი რაობის გამოკვლევა და წარსულში დაბრუნება. ეს ისარს გავს თუ გვინდა ისარი შორს ვისროლოთ, ამისათვის მშვილდი ჯერ უკან უნდა მოვზიდოთ რაც შეიძლება, რომ შედეგი მივიღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შედეგს ვერ მივიღებთ დაისარი იქვე, ფეხებთან დავარდება.
როგროც იქნა მეცნიერულად გაშიფრეს იოანე ზოსიმეს წერილი და მრავალი საინტერესო ფაქტი აღმოაჩინეს. ეს აუცილებელი იყო. მეცნიერებს ეს უნდა ენახათ საკუთარი თვალით, უშუალოდ უნდა შეხებოდნენ მას როგორც ეს მათ ჩვევიათ.
რა მინდა ვთქვა! ის ნიშანი რომელიც მოცემულია ამ წერილში რიცხვი 94 გაშიფრეს. ჩემი აზრით ეს არის თარიღი იოანე მახარებლის გარდაცვალებისა. მე ვფიქრობ რომ ეს წერილი იოანე მახარებელმა დაწერა. და შემდეგ იოანე ზოსიმემ გადაწერა. გარდა ამისა 94 აღნიშნავს ქართული ანბანის განლაგებას. 4 სვეტი 9 მწკრივად.
I II III IV .
1 ა 1 10 ი 10 19 რ 100 28 ჩ 1000
2 ბ 2 11 კ 20 20 ს 200 29 ც 2000
3 გ 3 12 ლ 30 21 ტ 300 30 ძ 3000
4 დ 4 13 მ 40 22 უჳ 400 31 წ 4000
5 ე 5 14 ნ 50 23 ფ 500 32 ჭ 5000
6 ვ 6 15 ჲ 60 24 ქ 600 33 ხ 6000
7 ზ 7 16 ო 70 25 ღ 700 34 ჴ 7000
8 ჱ 8 17 პ 80 26 ყ 800 35 ჯ 8000
9 თ 9 18 ჟ 90 27 შ 900 36 ჰ 9000

სიტყვა "დღესამომდე" არის გასაღები ამ წერილის. ის გაგებულ იქნა მხოლოდ მისი ერთერთი შინაარსით, რომ ნიშნავს დღემდე. მაგრამ ამ სიტყვას აქვს სხვა შინაარსიც, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეწერებოდა "დღედმდე".
დღესამომდე ანუ მესამე დღემდე. "და ოთხისა დღისა მკუდარი ამისთჳს თქუა დავით წინაჲწარმეტყუელმან, რამეთუ " წელი ათასი - ვითარცა ერთი დღჱ"
ანუ მე–3 ათასწლეულამდე. ხოლო ეს სიტყვა 21–ეა თანმიმდევრობით. რაც აღნიშნავს 21–ე საუკუნეს, ხოლო მინიშნება კი აქ არის:"და ესე ყოველი, რომელი წერილ არს, მოწამედ წარმოგითხარ, ასი ესე წილი ანბანისაჲ." ანუ მინიშნება რომ საუბარია საუკუნეზე, რომელშიც 100 წელია, და რომ 21 ეს არის საუკუნე.

ანუ საუბარია ამენის 21-ე საუკუნეში აღდგენაზე...

ამასთან დაკავშირებით უფრო ვრცლად ვისაუბრებ.

მე ვამბობ რომ ქებაი დაიწერა იოანე მახარებლის მიერ, რომელიც იოანე ზოსიმემ გადაწერა. საყოველთაოდ ცნობილია რომ იოანე ზოსიმე გახლდათ გადამწერი. უცნობია თუ ვინ და როდის დაწერა ეს წერილი. ამაზე მოწმობს თვითონ წერილი, ნიშანი 94 , ეს რიცხვი ემთხვევა იოანე მახარებლის გარდაცვალების წელს. ასევე მისი (ანბანი,ლაზარე) განლაგენა 9 სვეტად და 4 მწკრივად. ლაზარეს შესახებ მხოლოდ იოანე მახარებელს უწერია თავის სახარებაში. ცნობილია რომ მოციქულებმა სხვადასხვა ენებზე დაიწყეს საუბარი როდესაც მათზე სულიწმიდა გადმოვიდა. ქართულად არ საუბრობდნენ? ქართულად არ დაწერდნენ სახარებას???
ქართული დამწერლობა სცილდება ახალი წელთაღრიცხვის პერიოდს, პირადად მე ვერ დავადგინე მისი წარმოშობის თარიღი. ვერც ვერავინ დაადგინა. ვხელმძღვანელობთ მხოლოდ იქიდა, თუ რა ვიპოვეთ ფრესკებზე წარწერილი, ეკლესიებზე. III IV საუკუნის ხელნაწერებით ახ.წ.აღ.

მე უმორჩილესად ვთხოვ ყველა მეცნიერს: გეოლოგებს, ენათმეცნიერებს, თეოლოგებს, ლინგვისტებს. გამოიძიონ, და დადგინონ "ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი"–ს ავტორი. რადგან დაწერილია: "43. ეს რომ თქვა, ხმამაღლა დაიძახა: ლაზარე, გამოდი გარეთ!" (იოანეს სახარება თავი 11)rere [color="#800080"][/color]

ქართული ანბანის განლაგება 4 სვეტად და 9 მწკრივად:
ilo_elo
რას გვერჩი?
mandara
არაფერს გერჩით. smile.gif გმადლობ გამოხმაურებისთვის.
salomeaa
ციტატა(mandara @ Jun 2 2010, 21:33) *
38. ხოლო იესუ კუალად, ვითარცა განრისხებული თავსა შორის თჳსსა, მოვიდა საფლავსა მას. ხოლო იყო ქუაბი, და ლოდი ზედა ედვა მას. 39. ჰრქუა მათ იესუ: აღიღეთ ლოდი ეგე." (სახარებაჲ იოვანეს თავი 11)

"აღიღეთ ლოდი ეგე" მაცხოვარი ხალხს ავალებს ამას...

აქედან დაიწყო ჩემი ძიება სიტყვაში.
მოგეხსენებათ სიტყვის შინაარსი და მისი წარმომავლობა უდიდეს საიდუმლოს წარმოადგენს და მრავალი ერები ცდილობდნენ და ცდილობენ მისი შინაარსის გაგებას. სემანტიკა სიტყვის შინაარსის სწავლას გულისხმობს, ხოლო შემდგომი საფეხურები ეტიმოლოგია და სხვა, მის წარმომავლობას ფაქტებზე დაყრდნობით. ეს ლინგვისტიკის საკითხია.
ამ თემაში ვისაუბროთ ქართული სიტყვის სემანტიკაზე, შინა არსზე. არა მის გარე არსზე, არამედ მნიშვნელობაზე და რა ხდება დღეს ამასთან დაკავშირებით.

ყველასათვის ცნობილია მე-10 საუკუნით დათარიღებული ხელნაწერი რომლის გადამწერიც გახლავთ იოანე ზოსიმე. შემაჯამებლად მინდა ვთქვა რომ ამ წერილს ქართველობამ, ფილოლოგების, საერო თუ სასულიერო პირების სახით მივანიჭეთ მესიანიტური მნიშვნელობა. რომელიც ქართველი ერის მისიას მიუთითებს. ამ წერილთან დაკავშირებით გამოითქვა მრავალი აზრი, მოსაზრება და კრიტიკა. მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას წერილიც. მაგრამ ამ თემის ღრმად გაცნობის შემდეგ დამრჩა ისეთი შეგრძნება, რომ ეს (როგორც მას მიიჩნევენ ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოები) წერილი უფრო ღრმა შინაარსის მატარებელია ვიდრე ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოები და მესიანიტური იდეოოლოგიის თხზულება. თუ ჩვენ გვინდა სულიერად წინ სვლა ამისათვის საჭიროა სულში ჩახედვა. ჩვენი რაობის გამოკვლევა და წარსულში დაბრუნება. ეს ისარს გავს თუ გვინდა ისარი შორს ვისროლოთ, ამისათვის მშვილდი ჯერ უკან უნდა მოვზიდოთ რაც შეიძლება, რომ შედეგი მივიღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შედეგს ვერ მივიღებთ დაისარი იქვე, ფეხებთან დავარდება.
როგროც იქნა მეცნიერულად გაშიფრეს იოანე ზოსიმეს წერილი და მრავალი საინტერესო ფაქტი აღმოაჩინეს. ეს აუცილებელი იყო. მეცნიერებს ეს უნდა ენახათ საკუთარი თვალით, უშუალოდ უნდა შეხებოდნენ მას როგორც ეს მათ ჩვევიათ.
რა მინდა ვთქვა! ის ნიშანი რომელიც მოცემულია ამ წერილში რიცხვი 94 გაშიფრეს. ჩემი აზრით ეს არის თარიღი იოანე მახარებლის გარდაცვალებისა. მე ვფიქრობ რომ ეს წერილი იოანე მახარებელმა დაწერა. და შემდეგ იოანე ზოსიმემ გადაწერა. გარდა ამისა 94 აღნიშნავს ქართული ანბანის განლაგებას. 4 სვეტი 9 მწკრივად.
I II III IV .
1 ა 1 10 ი 10 19 რ 100 28 ჩ 1000
2 ბ 2 11 კ 20 20 ს 200 29 ც 2000
3 გ 3 12 ლ 30 21 ტ 300 30 ძ 3000
4 დ 4 13 მ 40 22 უჳ 400 31 წ 4000
5 ე 5 14 ნ 50 23 ფ 500 32 ჭ 5000
6 ვ 6 15 ჲ 60 24 ქ 600 33 ხ 6000
7 ზ 7 16 ო 70 25 ღ 700 34 ჴ 7000
8 ჱ 8 17 პ 80 26 ყ 800 35 ჯ 8000
9 თ 9 18 ჟ 90 27 შ 900 36 ჰ 9000

სიტყვა "დღესამომდე" არის გასაღები ამ წერილის. ის გაგებულ იქნა მხოლოდ მისი ერთერთი შინაარსით, რომ ნიშნავს დღემდე. მაგრამ ამ სიტყვას აქვს სხვა შინაარსიც, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეწერებოდა "დღედმდე".
დღესამომდე ანუ მესამე დღემდე. "და ოთხისა დღისა მკუდარი ამისთჳს თქუა დავით წინაჲწარმეტყუელმან, რამეთუ " წელი ათასი - ვითარცა ერთი დღჱ"
ანუ მე–3 ათასწლეულამდე. ხოლო ეს სიტყვა 21–ეა თანმიმდევრობით. რაც აღნიშნავს 21–ე საუკუნეს, ხოლო მინიშნება კი აქ არის:"და ესე ყოველი, რომელი წერილ არს, მოწამედ წარმოგითხარ, ასი ესე წილი ანბანისაჲ." ანუ მინიშნება რომ საუბარია საუკუნეზე, რომელშიც 100 წელია, და რომ 21 ეს არის საუკუნე.

ანუ საუბარია ამენის 21-ე საუკუნეში აღდგენაზე...

ამასთან დაკავშირებით უფრო ვრცლად ვისაუბრებ.

მე ვამბობ რომ ქებაი დაიწერა იოანე მახარებლის მიერ, რომელიც იოანე ზოსიმემ გადაწერა. საყოველთაოდ ცნობილია რომ იოანე ზოსიმე გახლდათ გადამწერი. უცნობია თუ ვინ და როდის დაწერა ეს წერილი. ამაზე მოწმობს თვითონ წერილი, ნიშანი 94 , ეს რიცხვი ემთხვევა იოანე მახარებლის გარდაცვალების წელს. ასევე მისი (ანბანი,ლაზარე) განლაგენა 9 სვეტად და 4 მწკრივად. ლაზარეს შესახებ მხოლოდ იოანე მახარებელს უწერია თავის სახარებაში. ცნობილია რომ მოციქულებმა სხვადასხვა ენებზე დაიწყეს საუბარი როდესაც მათზე სულიწმიდა გადმოვიდა. ქართულად არ საუბრობდნენ? ქართულად არ დაწერდნენ სახარებას???
ქართული დამწერლობა სცილდება ახალი წელთაღრიცხვის პერიოდს, პირადად მე ვერ დავადგინე მისი წარმოშობის თარიღი. ვერც ვერავინ დაადგინა. ვხელმძღვანელობთ მხოლოდ იქიდა, თუ რა ვიპოვეთ ფრესკებზე წარწერილი, ეკლესიებზე. III IV საუკუნის ხელნაწერებით ახ.წ.აღ.

მე უმორჩილესად ვთხოვ ყველა მეცნიერს: გეოლოგებს, ენათმეცნიერებს, თეოლოგებს, ლინგვისტებს. გამოიძიონ, და დადგინონ "ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი"–ს ავტორი. რადგან დაწერილია: "43. ეს რომ თქვა, ხმამაღლა დაიძახა: ლაზარე, გამოდი გარეთ!" (იოანეს სახარება თავი 11)rere [/color]

ქართული ანბანის განლაგება 4 სვეტად და 9 მწკრივად:

[color="#9932CC"]
ლიტერატურაში რომ გადავიტანოთ არ გინდა?
mandara
იცი ეს არ გახლავს ლიტერატურული ნაშრომი, ეს უფრო სამეცნიერო ან შემეცნებითი უფროა. ჩემი აზრით აქ იყოს ჯობია... მაგრამ თუ შენ მოდერატორი ხარ და ასე მიიჩნევ საჭიროდ შენი ნებაა... მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არ არის გადატანა საჭირო... გმადლობ

ეხლა დავინახე შენს ავატართან რომ მოდერატორი ხარ..
მე არ მინდა შენ თუ გინდა გადაიტანე...
salomeaa
ციტატა(mandara @ Jun 2 2010, 23:00) *
იცი ეს არ გახლავს ლიტერატურული ნაშრომი, ეს უფრო სამეცნიერო ან შემეცნებითი უფროა. ჩემი აზრით აქ იყოს ჯობია... მაგრამ თუ შენ მოდერატორი ხარ და ასე მიიჩნევ საჭიროდ შენი ნებაა... მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არ არის გადატანა საჭირო... გმადლობ

ეხლა დავინახე შენს ავატართან რომ მოდერატორი ხარ..
მე არ მინდა შენ თუ გინდა გადაიტანე...

არა იყოს რადგან არ გინდა, მეეჭვება რომ ვინმე გამოეხმაუროს ამ თემას. თუმცა ძალიან საინტერესოა და ღირს დაფიქრებად: ))
mandara
ახლა როგრორ მტკიცდება რომ იოანეს "ქებაიში" მითითებული მინიშნება სწორია: [b]"და სახარებასა შინა ამას ენასა ლაზარე ჰრქჳან."
"ამას ენასა" ანუ ანბანს, დამწერლობას. რიცხობრივ მნიშვნელობებს თუ ვნახავთ დავრწმუნდებით, რომ ლაზარეს სამარხს მართლაც ადევს ლოდი, და ამიტომაც წერია: "დამარხულ არს" ე.ი. ლოდი ადევს. ხოლო იესუ ხალხს ავალებს ლოდის გადაგორებას. ვნახოთ:
ლ-12
ო-16
დ-4
ი-10

ა-1
ნ-14
ბ-2
ა-1
ნ-14
ი-10


ლოდი - 12+16+4+10=42
ანბანი - 1+14+2+1+14+10=42


ეს თანხვედრა რიცხობრივ მნიშვნელობის მოწმობს რომ ანბანი მართლაც დამარხულია და ლოდი მართლაც ადევს მას...
ეს ლოდი "აღებულ" უნდა იქნას...


ამ სიტყვების იდენტურობა მე პირადად სასწაულად მიმაჩნია. ისინი იდენტურია როგროც ქრონოლოგიური ნუმერაციული მდებარეობით, ასევე ასო-ნიშნების რიცხვითი მნიშვნელობით.(რიცხვითი მნიშვნელობები იხილეთ ზემოთ დასურათებული ანბანის ასო-ნიშნების გვერდით. მაგ: 31ნომერი წ-წილი 4000)


ლ-30
ო-70
დ-4
ი-10


ა-1
ნ-50
ბ-2
ა-1
ნ-50
ი-10ლოდი - 30+70+4+10=114
ანბანი - 1+50+2+1+50+10=114


42
ლოდი
114

42
ანბანი
114

ლოდი-ანბანი
42-42
114-114
mandara
როგროც იესუ ამბობს როცა მას ეკითხებიან: "8. ჰრქუეს მას მოწაფეთა: მოძღუარ, აწღა გეძიებდეს შენ ჰურიანი ქვისა დაკრებად, და კუალად მუნვე მიხუალა? 9. ჰრქუა მათ იესუ: არა ათორმეტნი ჟამნი არიანა დღისანი? უკუეთუ ვინმე ვიდოდის დღისი, არა წარსცეს ფერჴი, რამეთუ ნათელსა ამის სოფლისასა ხედავს. "(სახარება იოვანესი თავი 11)
იგივე წერილი თანამედროვე ქართულით. (გასაგებდ რომ ადვილი იყოს) "8. მოწაფეებმა მიუგეს: რაბი, იუდეველები ახლახანს ჩაქოლვას გიპირებდნენ და კვლავ იქ მიდიხარ?

9. იესომ უთხრა მათ: განა თორმეტი საათი არ არის დღეში? ვინც დღისით დადის, არაფერს წამოჰკრავს ფეხს, ვინაიდან ამ ქვეყნის ნათელსა ხედავს."(
იოანეს სახარება თავი 11)

სწორედ რომ 3 დღე შეესაბამება და თითო დღის 12 საათი ამ წერილს ანბანისა, რადგანაც 3–ჯერ 12 –ისგან შედგება ქართული ანბანი და მერე მოდის ჰოე.

ანი დან ლასის ჩათვლით. მანიდან ქანის ჩათვლით. და ღანიდან ჰაეს ჩათვლით.
1 – 12, 13 – 24, 25 – 36.
Bellatrix
mandara
შენ გაიხარე რა საჩემო თემაა ზუსტად ეხლა გავრბივარ და ამ დღეებში აუცილებლად ჩავუჯდები biggrin.gif
LEON
ციტატა
სიტყუაჲ

რაი? biggrin.gif
mandara
საქმე გვაქვს ქართული ენის სასწაულთან!!!

ამ ყოველივეს დამთხვევას ვერ ვუწოდებთ, რადგანაც ფაქტები უამრავია და ამდენი დამთხვევა თვითონ გამორიცხავს დამთხვევების "რაოდენობიდან" გამომდინარე იმ ფაქტს, რომ ეს შეიძლება უბრალო დამთხვევა იყოს.

როგროც გითხარით ანბანი სულ სამი დღისგან შედგება. ანუ 3 თორმეტსაათიანი დღის მონაკვეთისგან, რასაც იესუ მოწმობს. ახლა ვნახოთ რა ხდება იმ მომენტში,
როცა ქრისტე ლაზარეს გასაცოცხლებლად მიდის:


"6. ვითარცა ესმა, რამეთუ სნეულ არს, მაშინ და-ღა-ადგრა ადგილსა მას, სადაცა იყო, ორ დღე"(სახარება იოვანესი თავი 11)

ანუ 2 დღე ჩერდება იქ სადაც იყო.
ანბანში ეს ორი დღე ანუ მეორე დღე მთავრდება ასო ქ-ზე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. სახელდება ქანი. რიგითი ნომერი 24 რიცხვითი 600.
იგი გამოისახება როგროც ჯვარი, ხან გვხვდება როგორც ბორჯღალი სვასტიკა. ის ქრისტეს სიმბოლოა, ქ-ქრისტე.
ახლა რა შუაშია ეს ლაზარესთან... ქ ასოს შემდეგ მე-2 ასო, როგროც მეორე დღე, ანუ ორი დღის შემდეგ მივიდა ქრისტე ლაზარესთან - არის ყ.
ახლა ვნახოთ ლაზარეს შესახებ რას იძახის მისი და: " 39. ჰრქუა მათ იესუ: აღიღეთ ლოდი ეგე. ჰრქუა მას მართა, დამან მის მკუდრისამან: უფალო, ყროდისღა, რამეთუ მეოთხე დღე არს. [color="#483D8B"]
(სახარება იოვანესი თავი 11)
იგივე თანამედროვე ქართულით: "39. იესომ თქვა: მოაშორეთ ლოდი; ხოლო მართამ, მიცვალებულის დამ, უთხრა: უფალო, უკვე ყარს, ვინაიდან ოთხი დღის წინ დავასაფლავეთ."(სახარება იოვანესი თავი 11)

ახლა ვნახოთ ყ ასოს სახელდება: ყ - ყ ა რ ი
ზუსტად ქ დან მე-2 ასო გახლავთ ყ ყარი
უკვე ყარს, ერთის მხრივ აღნიშნავს სხეულის გახრწნის შედეგად ყროლს, ყროდისღა, ყარს. ხოლო მეორეს მხრივ ლაზარეს როგორც ასო ყ ყარში ყოფნას. ყარს ყოფნას. რომელიც ზუსტად 2-ით დაშორებულია ქრისტეს სიმბოლო ასოსგან, ქ-სგან.

თუნდაც, რომ ვაღიაროთ რომ ქრისტეს შობამდე მე-3 საუკუნეში შეიქმნა ქართული ანბანი ფარნავაზის მიერ. რა გამოდის, რომ ფარნავაზმა იცოდა ქრისტეს და ლაზარეს შესახებ ამბავი და ეს ანბანში ჩადო???!!!! ვერავინ იტყვის, რომ ქართული ანბანი ქრისტეს შემდეგ შეიქმნა, იმ მხრივ რომ ეს ინფორმაცია შემდეგ ჩაედოთ ანბანში. რადგანაც ვიცით რომ ანბანი ფარნავაზმა შექმნა, მე ამ აზრს არ ვეთანხმები, მან უბრალოდ განავრცო მწიგნობრობა და საქართველოში მის გაერთიანებასთან ერთად სახელმწიფო ენად ქართული გამოაცხადა, ეს არანაირ კავშირში არ არის ანბანთან და დამწერლობასთან, რადგანაც არაერთი წერილითაც მტკიცდება ანბანის ფარნავაზამდე არსებობა. მაგ:მემატიანე ამბობს: ,,არა უწიგნონი იყვნენ, ქართველნი უწინარესთა ჟამთა შინა, ვიდრე ფარნავაზამდე, წერდნენ იგინი უხუცესთა წერილითა ...

როგორ ხდება, რომ მსგავსად წინასწარმეტყველებისა როგროც ესაია ამბობს იესოს შობაზე, მის სახელზე. ქართულმა ანბანმა იცის ქრისტეს ლაზარეს აღდგინების წინასწარმეტყველება თუნდაც, ვიმეორებ თუნდაც რომ ვაღიაროთ რომ ფარნავაზისდორინდელია ქართული ანბანი, ხომ მაინც ქრისტეს შობამდე 3 საუკუნით ადრინდელი გამოდის???

[color="#008080"]რა არის ეს???!
mandara
ახლა გავყვეთ დამამტკიცებელ საბუთებს... ლაზარეს 4000 წლიანი სიკუდილის შესახებ თვითონ ასო წ- წილი გვანიშნებს და ამას გვეუბნება იოანე ზოსიმე: "და სახარებასა შინა ქართულსა თავსა ხოლო მათჱსსა წილი ზის რომელ ასოჲ არს და იტყჳს ყოვლად ოთხ-ათასსა მარაგსა;-და ესე არს ოთხი დღჱ".

ახლა რა ხდება ასოყარისშემდეგწილამდე.

მოდის ასოები შ,ჩ,ც. ხოლო შემდეგ -ძილი, მემგონი აქ ზედმეტია კომენტარი რა ძილზეა საუბარი, თანაც ძილი წილამდეა.

ვნახოთ ამ ასოების რიცხვითი მნიშვნელობების ჯამი შ - 900, ჩ - 1000, ც - 2000

900+1000+2000=3900. 3900-სი არ არის 4000-სი. ანუ მას აკლია 100, რომ გახდეს 4000. და აი სად არის ის 100 წელი, ანუ მე-100 ასო გახლავთ რ- რაე. ანუ მზე. რა მზე, ანუ მზე-შინა. სწორედ ამ მზეს იხილავს და გამომზეურდება ლაზარე გამოქვაბულიდან. და იოანე ამბობს: "და ესე ყოველი, რომელი წერილ არს, მოწამედ წარმოგითხარ ასი ესე წილი(წელი) ანბანისაჲ. "

3900+100=4000.!!!
Nicol
huh.gif
Jood
ვინმემ თუ წაიკითხა მოკლე შინაარსი მომიყევით რა unsure.gif
DAKOTA
გამარჯობა rofl.gif rofl.gif
mandara
ციტატა(DAKOTA @ Jun 9 2010, 20:58) *
გამარჯობა rofl.gif rofl.gif


შენც გამარჯვება! 10.gif
PseudoGodKiller
რა მეცნიერებაა ეს?
nata555
ძალიან საინტერესოა! განაგრძეთ და კითხვებს შემდეგ დავსვამ!
mandara
ხლა რა ხდება ამ მხლივ ი ბ ე რ ი ა -ში.

ეს მართლაც საუკუნო ერი, ი როგროც სულის, ანუ ირაციონალურობის ამსახველი ასო, რომლითაც ვახმოვანებთ ყველა სიტყვის ბოლოს თითქოს ამითი ვცდილობთ სულიერება შევმატოთ სიტყვებს და ბერი. ანუ სული ბერია. ეს არის სიტყვათა ღაღადი, როცა სიტყვებს აზრი სემანტიკა უბრუნდება. მთელი სრული ჭეშმარიტებით ... და აჰა კრავი სიონის მთაზე...

ეს ი ბ ე რ ი ა ა თავისი კავკა ს ი ო ნ ი თ.

ი - 10
ბ - 2
ე - 5
რ - 19
ი - 10
ა - 1


კ - 11
რ - 19
ა - 1
ვ - 6
ი - 10

ამიტომაა ნათქვამი წმიდანების მიერ რომ ბოლო ჟამს " ი ბ ე რ ი ა გ ა ბ რ წ ყ ი ნ დ ე ბ ა"!!!

იბერია - 47
კრავი - 47

რაოდენობრიობის აღმნიშვნელი რიცხვ-ციფრთა ჯამის ტოლობა.

"და აჰა კრავი იგი მდგომარე მთასა ზედა სიონსა,"(გამოცხადებაჲ იოვანესი თავი 14)

" აჰა, კრავი იდგა სიონის მთაზე.."(იოანეს გამოცხადება თავი 14)

რატომ კავკასიონი.

ამ სიტყვის წინა ნაწილი ანუ რაც სიონს ერთვის ის განვიხილოთ:

კ ა ვ კ ა - 11+1+6+11+1 = 30

30-ე ასო ლასი. რომელიც ლაზარეს ქართული ენის სიმბოლოა. ლა(ს)ზ(ენ)არე. ანუ ლას არეო. ლასის არეო... არეალი გავრცელების ალაგი... ეს რათქმაუნდა ერთი მნიშვნელობაა მხოლოდ... მაგრამ ამ შემთხვევაში საკმარისია.

აგრეთვე რიგითობით 30 ასო ძილი. ლასი რიცხობრივად იყო 30. ხოლო ძილი რიგითობით, რაც მიუთითებს ლაზარეს ძილზე. აგრეთვე ეს არის ის სიმაღლე რაც კიდობანს მიცა ნოემ ღმერთის დავალებით გავიხსენოთ. " და ოცდაათი წყრთა - სიმაღლე მისი."(წიგნი დაბადებისა, რომელსა ეწოდების ებრაელთაგან ბერესით თვაი 6) მემგონი კომენტარი ზედმეტია და რაც ახლა უნდა გითხრათ ეს გაგიკვირდებათ. ეს სიტყვა კავკა მიანიშნებს დავით მეფეზე, მეფსალმუნეზე, წინაიწარმეყუელზე. რომელსაც იოანე მოიხსენიებს და წერს: "და ოთხისა დღისა მკუდარი ამისთჳს თქუა დავით წინაჲსწარმეტყუელმან, რამეთუ » წელი ათასი, ვითარცა ერთიდღჱ» აი კავშირი ლაზარეს ასოსა და დავით მეფეს შორის. უტყუარი. და აგრეთვე ამ სახელის რიგითი ნომრების ჯამი დავით - 4+1+6+10+9=5+16+9=21+9= 30 . ეს სახელი იძახიან რომ არის ებრაული და ქართულად საყვარელს, სათნოს ნიშნავს. მაგრამ მოდით ვნახოთ რას გვეუბნება ეს სახელი ებრაულად რომ წავიკითხოთ:
თივა (დ). თივა სად გვხვდება ჩვენ ეს სიტყვა ბიბლიაში?

"11. და თქუა ღმერთმან: აღმოამორჩენ ქუეყანამან მწუანვილი თივისაჲ. მთესველი თესლისაჲ, ნათესავობისაებრ და მსგავსებისა და ხე ნაყოფიერი მყოფელი ნაყოფისა, რომლისა თესლი მისი მის თანა მსგავსებისაებრ ქუეყანასა ზედა. და იქმნა ეგრეთ.

12. და გამოიღო ქუეყანამან მწუანვილი თივისაჲ, მთესველი თესლსა ნათესავობისაებრ და მსგავსებისაებრ და ხე ნაყოფიერი, მყოფი ნაყოფისაჲ, რომლისა თესლი მისი მის თანა ნათესავობისაებრ ქუეყანასა ზედა. და იხილა ღმერთმან, რამეთუ კეთილ.

13. და იქმნა მწუხრი და იქმნა განთიად დღე მესამე.
(წიგნი დაბადებისა, რომელსა ეწოდების ებრაელთაგან ბერესით თავი1)


ეს მესამე დღეს ხდება ანუ ანბანის მესამე რიგითობის სვეტში: მესამე სვეტი გახლავთ გან, ლას, ტარ, ძილ. ეს ის ასოებია რომელზეც ზემოთ ვილაპარაკე მემგონი კომენტარი ზედმეტია, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.

ამ წერილის შინაარსის განმარტება ძალიან ღრმა ფესვებში მიიკვალავს გზას და ჯერჯერობით ამაზე შევჩერდები...

აფსოლუტური ჭეშმარიტებით შემიძლია გითხრათ, რომ იბერიული სამება ენა, იგივე ლაზარე, იგივე ხმა მღაღადებლისა უდაბნოში, არის ენა იგი პირველადყოფილი, ენა დასაბამისაი... მანამ სანამ შერევნას დაარქმევდა ღმეთი, ენების არევის ადგილს ამ ფაქტის ასასახად.
Γεώργιος
რიცხვებთან ესე უშნოდ ნუ თამაშობთ, არ შეიძლება, შესაბამისად უამრავ სისულელეს ამბობთ
ჰიპოთეზები შეგიძლიათ წამოაყენოთ მაგრამ რაღაცის არასწორი დმტკიცება არ შეიძლება, მაგალითად ციფრთა ჯამებს რომ წერ უამრავი კომბინაცია შეიძლება იყოს და ასევე უამრავი აზრიანი მნიშვნელობით და ეს არაფერს არ ნიშნავს.
ძირიდადად დაშვებებზეა აგებული თქვენი ეს "თეორია" და არ შეიძლბეა მკაცრ მტკიცებულებად ჩავთვალოთ
საერთოდ ქართულ ენაში საიდუმლოების მაძებრები უკვე მომრავლდნენ, მე პირადად 5 მასეთს ვიცნობ, თქვენ უკვე მეექვსე ხართ, და ზოგადად ვიცი ეს პრინციპი, იდეაში მომხიბვლეია და საინტერეცოც მაგრამ მთლიანობაში ერთი დიდი სისულელე გამოდის. რიცხვებთან თამაში არ შეიძLება მართლა.
mandara
ციტატა(Γεώργιος @ Aug 19 2010, 10:23) *
რიცხვებთან ესე უშნოდ ნუ თამაშობთ, არ შეიძლება, შესაბამისად უამრავ სისულელეს ამბობთ
ჰიპოთეზები შეგიძლიათ წამოაყენოთ მაგრამ რაღაცის არასწორი დმტკიცება არ შეიძლება, მაგალითად ციფრთა ჯამებს რომ წერ უამრავი კომბინაცია შეიძლება იყოს და ასევე უამრავი აზრიანი მნიშვნელობით და ეს არაფერს არ ნიშნავს.
ძირიდადად დაშვებებზეა აგებული თქვენი ეს "თეორია" და არ შეიძლბეა მკაცრ მტკიცებულებად ჩავთვალოთ
საერთოდ ქართულ ენაში საიდუმლოების მაძებრები უკვე მომრავლდნენ, მე პირადად 5 მასეთს ვიცნობ, თქვენ უკვე მეექვსე ხართ, და ზოგადად ვიცი ეს პრინციპი, იდეაში მომხიბვლეია და საინტერეცოც მაგრამ მთლიანობაში ერთი დიდი სისულელე გამოდის. რიცხვებთან თამაში არ შეიძLება მართლა.საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს თქვენი პოსტი... ამას თავი დავანებოთ... პირადდად მინდა ფორუმელებმა იცოდნენ რომ მე მიყვარს კრიტიკა. მიმხვედრი მიხვდება... რაც შეეხება ვის იცნობთ თქვენ მე არ ვიცი და არც მაინტერესებს. ქართულ ენაში საიდუმლოებების მაძებარი ინდიანა ჯონსები მართლაც მომრავლდნენ. პიტნის ჩაი და შოკოლადის პეჩეენიის ფონზე მყუდრო გარემოში სექსუალური ენერგიის კონტროლი კუნდალინის ენერგიის რეგულირებით ხერხემლის ფუძიდან საჰასრას წვერამდე და ქართული ენა საინტერესო საჭორაო თემები ხდება. ციფრებთან თამაში ალბათ თქვენ გიყვართ! დღეს 6 ია ესეიგი ნეგატიური დღეა. 23 ში არ წავალ შეხვედრაზე და ა.შ. ეს თეორია არ არის ჩემო კარგო, მაგრამ პირადად თქვენ შეგიძლიათ როგორც გინდათ ისე ჩათვალოთ. მე არანაირი პრეტენზია არ გამაჩნია ამასთან დაკავშირებით.
David_Maisa
ციტატა(mandara @ 14th August 2010 - 14:24) *
აფსოლუტური ჭეშმარიტებით შემიძლია გითხრათ, რომ იბერიული სამება ენა, იგივე ლაზარე, იგივე ხმა მღაღადებლისა უდაბნოში, არის ენა იგი პირველადყოფილი, ენა დასაბამისაი... მანამ სანამ შერევნას დაარქმევდა ღმეთი, ენების არევის ადგილს ამ ფაქტის ასასახად.

გეთანხმები!!! ყველაფერში. mandara ეს სად წაიკითხე შეგიზლია მითხრა?
DAGIჭEREN

ციტატა(mandara @ 14th August 2010 - 14:24) *
აფსოლუტური ჭეშმარიტებით შემიძლია გითხრათ, რომ იბერიული სამება ენა, იგივე ლაზარე, იგივე ხმა მღაღადებლისა უდაბნოში, არის ენა იგი პირველადყოფილი, ენა დასაბამისაი... მანამ სანამ შერევნას დაარქმევდა ღმეთი, ენების არევის ადგილს ამ ფაქტის ასასახად.

ეს მესიანიზმი დაგღუპავთ ბიძია თქვენ : ))))) ვაბშე იქნებ ღმერთი ქართველია? :> იქნებ გრუზინია ღმერთი ა? : ))) იქნებ რუსი ქალები ევასება, იქნებ თავის გოგოს 9ის მერე გარეთ არ უშვებს? იქნებ ცოლიც ყავს :-? : )) და იქნებ ბოხი ღვთაებრივი ხმით ყოველ საღამოს ტელევიზორის წინ დამჯდარი ვითომ სხვათაშორის ამბობს ქალი მე კუხნაში ვიციო : ))
Maqciaa
ციტატა(DAGIჭEREN @ Sep 27 2010, 3:12) *
ეს მესიანიზმი დაგღუპავთ ბიძია თქვენ : ))))) ვაბშე იქნებ ღმერთი ქართველია? :> იქნებ გრუზინია ღმერთი ა? : ))) იქნებ რუსი ქალები ევასება, იქნებ თავის გოგოს 9ის მერე გარეთ არ უშვებს? იქნებ ცოლიც ყავს :-? : )) და იქნებ ბოხი ღვთაებრივი ხმით ყოველ საღამოს ტელევიზორის წინ დამჯდარი ვითომ სხვათაშორის ამბობს ქალი მე კუხნაში ვიციო : ))=))))))))))

მოგეკითხება შენ : ))
Γεώργιος
ციტატა(mandara @ Sep 26 2010, 23:45) *
საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს თქვენი პოსტი... ამას თავი დავანებოთ... პირადდად მინდა ფორუმელებმა იცოდნენ რომ მე მიყვარს კრიტიკა. მიმხვედრი მიხვდება... რაც შეეხება ვის იცნობთ თქვენ მე არ ვიცი და არც მაინტერესებს. ქართულ ენაში საიდუმლოებების მაძებარი ინდიანა ჯონსები მართლაც მომრავლდნენ. პიტნის ჩაი და შოკოლადის პეჩეენიის ფონზე მყუდრო გარემოში სექსუალური ენერგიის კონტროლი კუნდალინის ენერგიის რეგულირებით ხერხემლის ფუძიდან საჰასრას წვერამდე და ქართული ენა საინტერესო საჭორაო თემები ხდება. ციფრებთან თამაში ალბათ თქვენ გიყვართ! დღეს 6 ია ესეიგი ნეგატიური დღეა. 23 ში არ წავალ შეხვედრაზე და ა.შ. ეს თეორია არ არის ჩემო კარგო, მაგრამ პირადად თქვენ შეგიძლიათ როგორც გინდათ ისე ჩათვალოთ. მე არანაირი პრეტენზია არ გამაჩნია ამასთან დაკავშირებით.არც უნდა ნიშნავდეს კაცო ჩემი პოსტია არაფერს

მე ის გითხარი რომ რასაც ამბობ იმას ვერ ამტკიცებთქო, ციფრებთან თამში კი იმტომ ვახსენე რომ რასაც შენ ამბობ აი მათემატიკურად ვერ აიხსენბა, ელემენტარულ ალბათობას გაეცანი და თავადაც ნახავ, და ვისაც ვიცნობ მსგავსი პრინციპით მოქმედებენ ამიტომაც ვაძლევ თავს უფლებას, რომ ამ თემაში დავპოსტო, უცდიათ ტიპებს მათემატიკურ ჩარჩოებში შენზე გაცილებით კარგად გაემართათ, მაგრამ არ გამოუვიდათ , ღმერთმა ხელი მოგიმართოს ქართულ ენაში დამარხული საიდუმლოს პოვნაში


თქვი ვარაუდები, შენი ჰიპოთეზები , მაგრამ როცა ამბობ ეს ნამდვიალდ ასეაო, ამას მკაცრი დამტკიცება ჭირდება, როგორც დაშვება მისაღებია, როგორც დამტკიცება ,როგორც გზა და როგორც მცელობა ,უბრალოდ ვისაც ცოტატი ესმის მათემატიკა, საშუალო სკოილი დონეზე, მისთვის მიუღებელი იქნება

რასაც ამბობ ვერცერთ მაღალი რანგის მეცნიერს ვერ დაუმტკიცებ, უბრალოდ შენს ჭიას გაახარებ, ეგეც კაია smile.gif
DAGIჭEREN
ციტატა(Γεώργιος @ 27th September 2010 - 17:55) *
თქვი ვარაუდები, შენი ჰიპოთეზები , მაგრამ როცა ამბობ ეს ნამდვიალდ ასეაო, ამას მკაცრი დამტკიცება ჭირდება, როგორც დაშვება მისაღებია, როგორც დამტკიცება ,როგორც გზა და როგორც მცელობა ,უბრალოდ ვისაც ცოტატი ესმის მათემატიკა, საშუალო სკოილი დონეზე, მისთვის მიუღებელი იქნება

რასაც ამბობ ვერცერთ მაღალი რანგის მეცნიერს ვერ დაუმტკიცებ, უბრალოდ შენს ჭიას გაახარებ, ეგეც კაია

მაღალი რანგის მეცნიერს არა იმას : ))) თქვი რა შენც : )) 2ცვლადიანი განტოლების ამოხსნა ვისაც შეუძლია ვერავის ვერ დაუმტკიცებს : ))
mandara
ციტატა(David_Maisa @ Sep 26 2010, 23:54) *
გეთანხმები!!! ყველაფერში. mandara ეს სად წაიკითხე შეგიზლია მითხრა?


აქ ამ ფორუმზე! ჩემი დაწერილი წავიკითხე!

ციტატა(DAGIჭEREN @ Sep 27 2010, 2:12) *
ეს მესიანიზმი დაგღუპავთ ბიძია თქვენ : ))))) ვაბშე იქნებ ღმერთი ქართველია? :> იქნებ გრუზინია ღმერთი ა? : ))) იქნებ რუსი ქალები ევასება, იქნებ თავის გოგოს 9ის მერე გარეთ არ უშვებს? იქნებ ცოლიც ყავს :-? : )) და იქნებ ბოხი ღვთაებრივი ხმით ყოველ საღამოს ტელევიზორის წინ დამჯდარი ვითომ სხვათაშორის ამბობს ქალი მე კუხნაში ვიციო : ))საქმე იმაშია რომ ღმერთი სანამ საქართველო შეიქმნებოდა მანამდე იყო, შესაბამისად ქართველი არ არის. მესიანიზმი ეს მხოლოდ სიონისტების მისამართით შეგიძლია თქვა... საქართველოში მსმელიანიზმია! გრუზია არასდროს ერქვა საქართველოს! რუსი ქალები ყველას მოწონს, იმიტომ რომ ლამაზები არიან... ქართველი ქალებიც ლამაზები არიან და ლამაზები ყველა ეროვნებაში არიან. მათ შორის ღმერთსაც მოწონს სილამაზე, მაგრამ "ეტამუ ნე პრივიაზან"! სხვებისგან განსხვავებით! ღმერთს ცოლიც შეიძლება ყავდეს რადგან პიროვნებაა და ეს არც არის გასაკვირი წაიკითხე აპოკალიფსი ნა ნახე ვინ არის ქრისტეს ცოლი! ღმერთს ტელევიზორი არ ჭირდება ეგ შენ გჭირდება ტელევიზორი რომ იგივე ფრაზა წარმოთქვა!

" დიდ არს ქრისტე ღმერთი და დიდ ხარ შენ ქრისტე ღმერთო და საკვირველ არიან საქმენი შენნი და ვერვინ შემძლებელ არს მადლის მიცემად საკვირველებათა შენთა"!
DAGIჭEREN
mandara
მესიანიზმია ის რასაც შენ ამბობ, პატარა ერის კომპლექსი და ასე შემდეგ თუ გინდა ფაქტებით დაგიმტკციებ, აგერ სამხრეთით შენს მეზობელს შეხედე მერე საკუთარ ქვეყანას და ნახავ რაშიც არის საქმე
mandara
ციტატა(Γεώργιος @ Sep 27 2010, 17:55) *
არც უნდა ნიშნავდეს კაცო ჩემი პოსტია არაფერს

მე ის გითხარი რომ რასაც ამბობ იმას ვერ ამტკიცებთქო, ციფრებთან თამში კი იმტომ ვახსენე რომ რასაც შენ ამბობ აი მათემატიკურად ვერ აიხსენბა, ელემენტარულ ალბათობას გაეცანი და თავადაც ნახავ, და ვისაც ვიცნობ მსგავსი პრინციპით მოქმედებენ ამიტომაც ვაძლევ თავს უფლებას, რომ ამ თემაში დავპოსტო, უცდიათ ტიპებს მათემატიკურ ჩარჩოებში შენზე გაცილებით კარგად გაემართათ, მაგრამ არ გამოუვიდათ , ღმერთმა ხელი მოგიმართოს ქართულ ენაში დამარხული საიდუმლოს პოვნაში


თქვი ვარაუდები, შენი ჰიპოთეზები , მაგრამ როცა ამბობ ეს ნამდვიალდ ასეაო, ამას მკაცრი დამტკიცება ჭირდება, როგორც დაშვება მისაღებია, როგორც დამტკიცება ,როგორც გზა და როგორც მცელობა ,უბრალოდ ვისაც ცოტატი ესმის მათემატიკა, საშუალო სკოილი დონეზე, მისთვის მიუღებელი იქნება

რასაც ამბობ ვერცერთ მაღალი რანგის მეცნიერს ვერ დაუმტკიცებ, უბრალოდ შენს ჭიას გაახარებ, ეგეც კაია smile.gifმე არაფერს არ დავამყკიცებ! ვისაც დამტკიცებულის ჯერა მე იმათთვის არ ვწერ! მერე გაემართათ ვინ უშლიდა... მართონ და იყვნენ! ბოლოს და ბოოს გამართავენ და დაამტკიცებენ და თქვენც დაიჯერებთ! ჰა ჰა!!! სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს!!!! დაგიმტკიცებენ ბერვ რამეს დაგიმტკიცებენ! ყველაფერს დაგიმტკიცებენ რის დამტკიცებასაც მოითხოვთ! მაღალი რანგის მეცნიერები პითაგორას შვილები არიან და აქ არის პითაგორაზე დიდი! და პითაგორამდე! თუ რაიმე გაუმართავია და შენიშვნა გაქვს შეგიძლია მიუთითო! მაგრამ ისევე როგროც სხვებისგან გაგონილი ასევე წაიკითხე ჩემი პოსტებიც და ა.შ. მანდ ვერაფერს იპოვი გამართულს ან გაუმართავს. იმიტომ რომ არაფერია ქართულ ენაში გასამართი ან გაუმართავი! ვერაფერს იპოვი საერთოდ!

რაც შეეხება ჭიას შენც ახარებ აქ ჩემს თემაში გეტყობა. ვერაფერს ვხედავ ამაში ცუდს, მაგრამ თუ გგონია შენი ჭია ჩემს ჭიას მოერევა ცდები ასე მგონია მე და თუ გინდა ეს ჭიები დავამეგობროთ ასე იქნება კარგი სამშობლოს წინაშეც და ერის წინაშეც!
mandara
ციტატა(DAGIჭEREN @ Sep 29 2010, 0:37) *
mandara
მესიანიზმია ის რასაც შენ ამბობ, პატარა ერის კომპლექსი და ასე შემდეგ თუ გინდა ფაქტებით დაგიმტკციებ, აგერ სამხრეთით შენს მეზობელს შეხედე მერე საკუთარ ქვეყანას და ნახავ რაშიც არის საქმე


ეგ კომპლექსი შენ გაქვს საქართველო არაფერ შუაშია საერთოდ. საქართველო იყო დიდი და იმაზე დიდი ვიდრე დღეს საფრანგეთი და იაპონიაა. ისტორიას გადახედე... კომპლექსები შენ თუ სომხებს გულისხმობ მანდ მოიკითხე და ნაციზმის მარცვლებს ნუ ჩაყრი ამ თემაში ძალიან გთხოვ.
ეს არის ფორუმის "მსუბუქი" (lo-fi) ვერსია. თუ გსურთ იხილოთ სრულად, სურათებით, გაფორმებით და მეტი ინფორმაციით, დააწკაპუნეთ აქ.