მაინტერესებს სოც მუსაკები თუ ხართ დასაქმებულები და რამდენად კმაყოფილები ხართ თქვენი სამუშაოთი. მეც ამ მიმართულებაზე ვარ. ძალიან საინტერესოაა, თუმცა მაინტერსებს სოც მუშაკებისათვის საკუთარი პროფესიით მუშაობა შრამდენად არის შესაძლებელი ჩვენს ქვეყანაში smile.gif)